Språkkafé/ Language café

Lær norsk gjennom samtale og aktiviteter. Learn Norwegian through conversation and social activities.

OMGs språkkafé er et møtepunkt for mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn som ønsker å bli bedre på å snakke norsk. Den beste måten å lære språk på er å prate. Gjennom å spise sammen, spille spill, bordleker og rett og skape rom for de gode samtalene er det lett å lære norsk på en naturlig måte.

Følg også med på Facebook.

Sted: Følg med når oppstarttidspunkt for høsten 2018 kommer.
Tid: Annenhver tirsdag fra kl.19.30 til 21.00.

 

The OMG Language café is a meeting place for people with different cultural backgrounds that has in common that they all want to learn to speak better Norwegian. The bst way to learn a language is through actually speaking it. Through eating a simple meal together, playing games and creating room for the good conversations to happen it is easy to learn Norwegian in a natural way. 

Feel free to check us out on Facebook as well.

Location: To be determined, stay tuned for start-up-time and place for fall 2018
Time: Every other Tuesday from 7.30 pm to 9 pm.

Kontakt oss

Oslo misjonskirke Groruddalen

95 12 52 86

45 03 03 78Følg oss

 

 

Misjonskirken Norge

 

Powered by Cornerstone