Temakvelder

Med ujevne mellomrom kjører vi temakvelder og OMG-kvelder med forskjellig fokus.

Vi har blant annet hatt temaer som å velge det varme blikket, et foredrag om oppdragerrollen, et familiekurs, en tro og tanke-kveld med tema “Gjør vitenskapen Gud overflødig?", og en temakveld om "Tro som vaner". Noen ganger er det bibelsamtaler, hvor en i fellesskapet har en innledning til en bibeltekst, før vi snakker videre sammen om teksten og hvordan den berører livet. 

Følg med på her på nettsiden og på Facebook for kommende temakvelder og OMG-kvelder. Powered by Cornerstone