Visjon og verdier

Kanskje du for første gang har klikket deg videre og havnet på siden vår og lurer på hva i alle dager denne OMG-kirken handler om. Som kirke ønsker vi å være tydelige på hva vi drømmer om, og vi tror en god visjon hjelper oss mot at drøm skal få bli virkelighet. 
Når du møter OMG-kirken håper vi at du også vil kjenne igjen denne drømmen:

 

Vi er en kirke som skaper gode nabolag, en arena for tro i hverdagen og inviterer til et liv med Jesus.

 

Jesus er sentral for alt vi gjør som kirke, og alt vi egentlig ønsker er å etterlikne han, slik han var da han gikk rundt i sitt nabolag og møtte folk. Vi ser at de som møter Jesus opplevde seg sett, elsket og utfordret, og vi håper å få være med og gjøre noe av det samme i våre nabolag.

 

Derfor er dette sentrale verdier som vi tror er med på å skape en god kultur i kirka og miljøet:

Gjestfri  -  Rotfestet  -  Tilstede

Vi vil bygge en gjestfri kultur i fellesskapene vi er en del av, der det er lett å gi og ta imot, lett å være ny, å være på høyden eller å være i kjelleren. Vi tror på å være rotfestet slik at vi ikke hektes på alt som flyter forbi uten å ha noe anker. Vi ønsker at Bibelens ord skal få rot i oss, og vi tror det er viktig å kjenne til våre kristne røtter og tradisjoner. Til slutt ønsker vi å være tilstede; i våre egne liv og familier, i våre nabolag, i vår hverdag, og ikke minst å være tilstede for Gud og se hva han gjør rundt oss. Dette tror vi skaper de gode fellesskapene rundt oss.

Kontakt oss

Oslo misjonskirke Groruddalen

95 12 52 86

45 03 03 78Følg oss

 

 

Misjonskirken Norge

 

Powered by Cornerstone